Aanvraagformulier lidmaatschap

Meer informatie

De MUNTT kan  korting verlenen aan huishoudens met een ( heel) laag inkomen omdat we donaties ontvangen van onder andere het Elisabeth Strouven Fonds en het Kanunnik Salden Fonds.

Particulieren doneren ‘indirect ‘ door het aankopen van de wekelijkse boodschappen voor de normale consumentenprijs.

De MUNTT is een ‘sociale kruidenier’  die werkt op basis van het verlenen van kortingen die variëren van 0 tot 100 procent , afhankelijk van het inkomen.

levensmiddelen: of bijna gratis , of tegen inkoopprijs of voor ( goedkope) consumentenprijs

De MUNTT geeft de meeste korting aan leden

die voldoen aan de norm zoals die door de

nationale voedselbank wordt gehanteerd.

© Copyright - De Gouwe