IK WIL OOK VRIEND WORDEN VAN DE MUNTT………………. KOPEN VAN BIJNA GRATIS TOT GEWOON GOEDKOOP……………….. IK VRAAG HET LIDMAATSCHAP AAN:

Als u dit formulier als een hulp- , zorg- of financieel- dienstverlener invult , begin dan bij bedrijf.
Als u dit formulier als particulier gaat invullen begin dan bij particulier en dan zo verder…

Aanvraag formulier……

Bedrijf
De naam van je organisatie…
Jouw voor en achternaam…
De naam van de straat waarin u woont...
Je emailadres…
Particulier
Uw voornaam*
Uw achternaam …*
De naam van de straat waarin u woont …*
Uw huisnummer …*
Uw postcode …*
In welke plaats woont u …*
Uw emailadres …*
Uw telefoonnummer …*
Uw geboorte datum …*
Heeft u dit jaar al eerder munten voor levensmiddelen ontvangen?*
Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden …*
Zijn daar kinderen bij ? En zo ja hoeveel boven de 12 jaar en hoeveel beneden de 13 jaar …*
Hoeveel krijgt uw gehele huishouden netto per maand op de rekening(en) gestort …*
Is daar huurtoeslag bij en zo ja hoeveel …*
Is daar zorgtoeslag bij en zo ja hoeveel …*
Is daar loon/salaris/pensioen bij en zo ja hoeveel …*
Zit daar een uitkering/ AOW / bijstand / invaliditeit bij en zo ja hoeveel …*
Zit daar een onkosten vergoeding / vrijwilligerswerk bij en zo ja hoeveel …*
Is er nog iets anders waar u geld van krijgt en zo ja waarvan en hoeveel …*
Hoeveel leefgeld heeft u per persoon wekelijks te besteden.*
Maakt u op dit moment gebruik van de nationale voedselbank / afdeling Limburg Zuid? Of heeft u dat in het verleden gedaan ? En zo ja , hoe lang?*
Zijn er nog vragen / opmerkingen…
Als u dit formulier naar waarheid heeft ingevuld , of als u over bepaalde gegevens twijfelt , geef dit dan hieronder aan: schrijf in uw eigen woorden wat er voor u van toepassing is:
© Copyright - De Gouwe