Over Stichting De Gouwe

Stichting De Gouwe is een ( door professionals geleide) vrijwilligersorganisatie.

We helpen mensen ( uit Maastricht en het Heuvelland)

die het sociaal economisch moeilijk hebben ,

door het beschikbaar stellen van voeding , kleding en sociale activering.

We verstrekken die hulp op basis van aanvragen door erkende hulp- en zorgverleners.

doe een aanvraag

Alleen hulp- en zorgverleners

Bent u een erkende hulp- of zorgverlener en wilt u een aanvraag doen … klik op de button hieronder

© Copyright - De Gouwe