Veelgestelde vragen!

Hoe kan ik eenmalig een voedsel of kledingpakket aanvragen

U kunt zelf geen pakket aanvragen. Dat kan alleen iemand anders voor u doen. Diegene moet dan wel omschreven kunnen worden als vrijwillig of professioneel hulp- of zorgverlener.

Bijvoorbeeld:

Maatschappelijk werker, thuisbegeleider Radar, Mondriaan, begeleider home start, jeugd/zorg, welzijnswerker, pastoraalwerker, thuiszorgwerker, consulent sociale dienst, reclassering, kredietbank vluchtelingwerk, geregistreerd mantelzorger, (wijk) verplegende, bewindvoerder, vertegenwoordigers van Leger des Heils, Vincentius en andere lokale sociaal maatschappelijke organisaties.

Uw zorg of hulpverlener kan de levensmiddelen en/of de kleding snel en eenvoudig bij ons aanvragen door het aanvraag formuliertje op deze website in te vullen.

Hoe kom ik voor wekelijkse levensmiddelen in aanmerking

U kunt zelf geen pakket aanvragen. Dat kan alleen iemand anders voor u doen. Diegene moet dan wel omschreven kunnen worden als vrijwillig of professioneel hulp- of zorgverlener.

Bijvoorbeeld:

Maatschappelijk werker, thuisbegeleider Radar, Mondriaan, begeleider home start, jeugd/zorg, welzijnswerker, pastoraalwerker, thuiszorgwerker, consulent sociale dienst, reclassering, kredietbank vluchtelingwerk, geregistreerd mantelzorger, (wijk) verplegende, bewindvoerder, vertegenwoordigers van Leger des Heils, Vincentius en andere lokale sociaal maatschappelijke organisaties.

Uw zorg of hulpverlener kan de levensmiddelen en/of de kleding snel en eenvoudig bij ons aanvragen door het aanvraag formuliertje op deze website in te vullen.

Wilt u kleding komen brengen

Openingstijden voor:

AANLEVEREN VAN KLEDING

Dinsdag

Woensdag

10.00 uur – 16.00 uur.

(aanbellen indien gesloten)

Dank voor uw aanbod!

I.v.m. plek en functie kunnen wij alleen kleding en levensmiddelen aannemen.

Voor andere artikelen verwijzen wij u naar:

Speelgoed : Speelgoedbank Hoelahoep Malpertuis 06 2729 6891

Fietsen: Fietsbank Pottenberg 043 750 1635

Kleine Huisraad: Weggeefwinkel De Heeg 06 2245 7631

Grote huisraad : kringloop Winkel Zuid 043 3620851

Hoe kom ik meer te weten over Stichting De Gouwe

Stichting De Gouwe bestaat uit alleen maar vrijwilligers.

Omdat de groep mensen die het financieel moeilijk heeft veel groter is dan de groep die van de voedselbank gebruik kan maken, geeft de Gouwe directe hulp in de vorm van pakketten met levensmiddelen en kleding.

Of en wanneer u kunt deelnemen laten we aan uw zorg -of hulpverlener ( nadat die de aanvraag heeft gedaan) weten. Bij hem of haar kunt u derhalve voor die informatie terecht.

De Gouwe is voor het aankopen van levensmiddelen afhankelijk van het geld dat we via akties en lokale fondsen zoals Elizabeth Strouven krijgen.

Meer informatie

Stichting De Gouwe is een ( door professionals geleide) vrijwilligersorganisatie..

We helpen huishoudens , die het sociaal economisch moeilijk hebben , door het beschikbaar stellen van voeding , kleding en sociale activering.

Onze hulp betreft huishoudens die gebruik ( gaan) maken van de voedselbank of daar na 3 jaar zijn uitgestroomd.

Verstrekkingen vinden plaats omdat fondsen als Elizabeth Strouven , Kanunnik Salden , de Protestantse Gemeente , doneren.

Woonpunt ondersteunt door het beschikbaar stellen van de de accommodatie.

Deelname is gebaseerd op aanvragen van zorg- en hulpverleners.

Ons werkgebied is Maastricht en Heuvelland.

© Copyright - De Gouwe